Tuesday, 05 September 2017 17:15

Predavanje i radionica "Sistemske konstelacije" za vikend u Novom Sadu

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Predavanje “Put do rešenja problema, kroz Sistemske konstelacije” i radionica: “Sistemske konstelacije” Srđana Popovića održaće se ovog vikenda u Novom Sadu, u HIPOKRAT Joga Studio, Stratimirovićeva 6.

Predavanje “Put do rešenja problema, kroz Sistemske konstelacije”  će se održati  u subotu 9.09.2017. u 19:00h. ULAZ SLOBODAN! U nedelju 10.09.2017. održaće se i radionica “Sistemske konstelacije” od 10:00 do 18:00 časova.

Kotizacija: Postavljanje ličnog rada na radionici je 3600 din. Samo prisustvo i učešće u radovima drugih učesnika je 1.000 din.

Napomena: Cene su promotivnog karaktera.

Predavanje i radionicu vodi: Srđan Popović, sistemski i porodični konstelator

Info&Prijave: 064.430.4009

www.sistemskekonstelacije.rs

Sistemske konstelacije su međunarodno priznata tehnika, koja deluje po principu otkrivanja i uklanjanja uzroka energetske blokade, koja se transgeneracijski prenosi i kao takva može stajati u korenu problema, sa kojim osoba dolazi. Konstelacije pokrivaju širok spektar životnih izazova – od partnerskih odnosa, poslovnih i zdravstvenih poteškoća, problema sa novcem, bolesti zavisnosti, loših porodičnih odnosa, itd. Do rešenja problema se najčešće dolazi:

  1. uključivanjem onoga što je bilo isključeno iz sistema,
  2. ponovnim dovođenjem u međusobnu vezu onoga što je bilo u neskladu i/ili razdvojeno.

Rešenje problema se ispočetka manifestuje kroz opuštanje telesne napetosti i snažan osećaj olakšanja. Kasnije se mogu pratiti i drugi pozitivni efekti u životu klijenta, ali i članova njegove porodice.

Priprema klijenta za Sistemske konstelacije

U pripremi za lični rad u Sistemskoj konstelaciji, klijentima se savetuje da sastave svoj genogram. Na osnovu genograma i kratkog intervjua, koji se vodi nasamo, klijent dalje, u saradnji sa konstelatorom, bira pozicije za aktere svog rada. Sve pozicije dobijaju nasumične brojeve od strane klijenta (npr. broj 5 je klijentov otac, a broj 6 predstavlja novac), što omogućava da samo klijent i konstelator imaju tačnu informaciju koga brojevi predstavljaju, čime je zaštićena privatnost klijenta. Svaki učesnik ima mogućnost da odabere nivo svog učestvovanja, i u svakom trenutku snosi punu odgovornost za svoj unutrašnji proces tokom radionice. Takođe, svaki učesnik, kao i sam konstelator, se sa puno pažnje i poštovanja odnose – kako prema ostalim učesnicima i njihovim emocionalnim stanjima, tako i prema viđenim životnim situacijama.

Biranje predstavnika u Sistemskim konstelacijama

Nakon ličnih konsultacija sa konstelatorom, klijent nasumice, intuitivno, bira predstavnike za svoj rad, izgovarajući rečenicu: “Da li želiš u mom radu da predstavljaš poziciju broj…?”

Postavljanje učesnika (započinjanje) Sistemske konstelacije

Nakon što odabere predstavnike za svoj rad, klijent postavlja Sistemsku konstelaciju – po unutrašnjem osećaju postavlja predstavnike u međusobni prostorni odnos, jedne prema drugima. Na taj način se formira unutrašnja slika međusobnih odnosa u sistemu, kako ga klijent u tom trenutku vidi (doživljava). Među izabranim predstavnicima nalazi se i predstavnik za samog klijenta, ali i predstavnik za odgovarajući problem koji se rešava.

Dinamika u Sistemskim konstelacijama

Kada završi sa postavkom, klijent seda pored voditelja radionice i od tog trenutka počinje najfascinantniji, tzv. fenomenološki deo ovog načina rada. Postavljeni učesnici (koji ne znaju šta i koga predstavljaju u radu), ulaze u rezonancu sa energetskim poljem osobe ili pojma koji predstavljaju. Nakon nekog vremena, uz dozvolu konstelatora, daljim kretanjem, formiraju novu sliku međusobnih odnosa u sistemu, koji predstavlja stvarno stanje u datom trenutku. Taj odnos je realna polazna tačka rada.

Od tog trenutka, do tada skrivena, potisnuta i blokirana dinamika sistema izlazi na videlo kroz različite telesne senzacije, osećanja i porive, kao i kratke izjave predstavnika, uključujući i zapažanja samog konstelatora. Te manifestacije su u direktnoj vezi sa temom, rešavanjem problema, dileme ili događajem zbog kojeg je rad postavljen.

Razrešenje i oslobađanje energije u Sistemskim konstelacijama

Energija koja je bila blokirana ili pogrešno usmerena poremećenom dinamikom unutar sistema, što je uzrokovano događajima iz prošlosti (u bližim ili daljim generacijama), biva oslobođena i postaje dostupna u sadašnjosti. Stare emocije, duševni bol, pogrešni stavovi, loši i nerazrešeni odnosi, itd., povlače se i ustupaju mesto novim, zdravim, neopterećenim i perspektivnim promenama u sadašnjosti.

Kako se oseća klijent po završetku Sistemskih konstelacija

Osobe, čije su Sistemske konstelacije rađene, često osećaju da po prvi put mogu da žive sopstveni život, neopterećeni bremenom višegeneracijskih trauma. Te dobre efekte ne oseća samo klijent, nego i njegovi članovi porodice, a pogotovo potomci. Takođe, sve osobe koje su učestvovale kao predstavnici u toj Sistemskoj konstelaciji osećaju talas dobre energije (ljubavi) koja dolazi i do onih koji su rad samo posmatrali.

Odnos problema i rešenja u Sistemskim konstelacijama

Učesnici na Sistemskim konstelacijskim radionicama uglavnom ostanu prijatno iznenađeni elegancijom i jednostavnošću kojom se razrešavaju i najsloženije životne situacije i problemi, a što je prepoznatljiva karakteristika ove tehnike.

Upoznajte se sa predavačem radionice i preavanja Srđanom Popovićem.

Rođen u Zrenjaninu, 1959. godine. 19 godina se aktivno bavio vaterpolom, od čega 14  kao član Savezne lige Jugoslavije, najčešće na poziciji kapitena. 1978. upisuje fakultet i seli se u Beograd. 1985. otvara svoju prvu privatnu firmu, a 1998., od multinacionalne američke kompanije “Sara Lee”,  biva proglašen za najboljeg menadžera Evrope. Početkom raspada Jugoslavije seli se u Prag, gde se bavi biznisom i trenira praški vaterpolo klub „Slavija“. Sa Sistemskim konstelacijama se po prvi put susreće krajem devedesetih, u organizaciji i pod vođstvom Lidije Pecotić.

Ozbiljnije interesovanje i učenje o ovoj tehnici, započinje 2003. godine, kod Vlade Ilića. 2004. godine, uzima učešće u organizaciji međunarodnog skupa koji se održava u Beogradu, a kojem prisustvuje i sam Bert Helinger, rodonačelnik metode sistemskih konstelacija. Od 2007. edukaciju nastavlja kod Vedrana Kraljete, gde je stekao najveći deo svog sadašnjeg iskustva i znanja, radeći oko 100 ličnih i učestvujući u preko 1200 tuđih konstelacija, što se nezvanično vodi kao svojevrsni balkanski rekord. Od 2007. povremeno, uz odobrenje i superviziju gospodina Kraljete, i sam vodi neke od radova, što podrazumeva i uvođenje svojevrsnih inovacija, čime konstelacijama daje svoj lični pečat. Od 2017. godine usko sarađuje sa Majom Mandić, pridružujući već postojećem znanju i iskustvu – dodatne veštine i finese. Danas konstelacije sa uspehom vodi u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu. Živi i radi u Beogradu, okružen onima koje voli.

 

Read 1569 times Last modified on Tuesday, 05 September 2017 17:32

Leave a comment

Unesite Vaš komentar ovde ...