U današnje vreme od ključnih elemenata uspeha je kako ćete se predstaviti i jako je bitno privući pažnju slušalaca kojima izlažete. O javnom nastupu možemo mnogo razgovarati, ali odvojićemo deo po deo i tako preći ono što je najvažnije.

Kako su mnogi ljudi uplašeni kada treba javno da govore, kroz ovaj vid obuke ćete savladati upravo te prepreke i može vam biti od velike koristi u ličnom i profesionalnom razvijanju vas samih.

Neki primeri kroz statistiku dovoljan su vid da počnemo:

7% ljudi obraća pažnju na reči

38% ljudi obraća pažnju na ton glasa

55% ljudi obraća pažnju na govor tela

Ove statistike je zabeležio, kroz svoje dugogodišnje iskustvo u radu, Ričard Grin, a mogu nam poslužiti kao uvid na ono na čega treba da obratimo pažnju.

Veštini javnog nastupa je potrebno da se posvetimo, da se dobro pripremimo. Pripremljena prezentacija je pola posla, a vi igrate ključnu ulogu kao prezentator.

   Prvi koraci u prepremi su sledeći:

  • Upoznati se sa prostorom
  • Pripremiti sve što je potrebno za izlaganje
  • Upoznati publiku ili sagovornike
  • Prekontrolisati da li je sve spremno i u redu za sam nastup – izlaganje
  • Obucite se za uspeh
  • Pripremite vodu, popričajte sa sobom, ne zaboravite na mir u sebi, izvežbajte glas

Spremni ste da vodite svoj projekat ili izlaganje!

Više informacija i detalja možete dobiti na: 065/ 40 80 106   i na mail: preducom021@gmail.com

Ako usvojite ovu veštinu vi ste 50% prodali ili ubedili drugu stranu.

Vi ste na potezu!