– Vaš posao zahteva organizovanje događaja na kojima se okuplja značajan broj ljudi, a problem da se organizujete i uspešno se predstavite uvek Vam izlazi u prvi plan?

– Radite u marketing sektoru, želite da vaše aktivnosti budu drugačije od ostalih komapnija a nemate dovoljno ideja kako bi svoje aktivnosti realizovali kroz organizaciju događaja/promocije?

– Želite da pokrenete svoju sopstvenu agenciju za organizovanje događaje, a ne znate kakve bi događaje organizovali I kakav vam je tim potreban? Imate svoje Udruženje i želite da radite kroz njega događaje i projekete?

Kako bi i sami dobili odgovore na Vaša pitanja prava prilika za Vas je kurs za posao Event menadžera. Naučite sve korake ovog procesa – od ideje do realizacije. Naučeno odmah možeš primeniti na događajima u organizaciji Educoma.

Mnogi od nas su bili učesnici nekog događanja (u svojstvu publike), ali mali je broj onih koji su organizovali događaj. Da biste organizovali događaj neophodna su vam određena znanja, veštine i sposobnosti kako biste obezbedili nesmetan tok događaja i potencijalne rizike sveli na najmanju moguću meru. Zahtevi koji se postavljaju pred organizatora su mnogo veći nego što se obično misli. Svaki događaj (koncert, izložba, konferencija, proslava…) ne izgleda isto kad se posmatra iz ugla publike i iz ugla onoga ko ga organizuje.


Imajte na umu da se sve veća pažnja posvećuje marketing događajima koji okupljaju veliki broj ljudi na jednom mestu u kratkom vremenskom periodu. U borbi za satisfakciju potrošača, najvažnija je ekonomska uloga događaja, gde se pre svega govori o marketingu samog mesta i o turističkim atrakcijama događaja.

Kurs je praktičan, podrazumeva prezentaciju i radionice, kao i simulacije situacija iz stvarnog života. Trening je namenjen svima koji ovu modernu oblast menadžmenta vide kao primarno zanimanje ili kao komparativnu prednost u okviru posla kojim se bave.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Samostalno dizajnira, planira, organizuje i rukovodi događajima

Implementira principe teorijskog aspekta menadžmenta događaja uz sistemski pristup i obraćanje pažnje na detalje

Primenjuje alate informacionih tehnologija u cilju efikasnog i efektivnog rada

Pravi finansijske konstrukcije

Primenjuje bezbednosne principe, itd.

Kurs drži Stanislava Zec, PR & event menadžer Educom centra, koja iza sebe ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji različitih događaja, od seminara, radionica do manifestacija, festivala i projekata.

Kruna rada je svakako seminar Boba Proktora koji je okupio preko 2000 ljudi u Sava Centru I koji u njenom radu predstavlja najveći događaj koji je do sada organizovala. Iza njenog rada su istoimeni kursevi čiji polaznici uspešno organizuju događaje i koriste stečeno znanje u svakodnevnim poslovima.