Aleksandra Dobrin već više od decenije uspešn posluje u svetu finansijskih usluga kao računovođa, poreski savetnik, finansijski savetnik …, u mom slučaju desna ruka svakog našeg klijenta. U poslednje vreme često razmišljam o svom poslu i došla sam do zaključka da ja volim svoj posao i da uživam u njemu.

Moja ovlašćenja su precizno utvrđena i definisana i u njihovom okviru imam potpunu slobodu da postupam onako kako smatram da je najcelishodnije. Ovakav pristup podrazumeva veliku odgovornost,  ali je isto tako prilika da pokažem svoje znanje, kvalitet i kreativnost. Timski duh i osećanje da ste deo jednog uspešnog tima predstavljaju posebno zadovoljstvo i snažan motiv. Svi smo različiti, ali o tim razlikama pričamo, usklađujemo ih – i odlično sarađujemo. Budućnost imaju samo oni koji o budućnosti razmišljaju. 

U maju 2015. godine osnivam Udruženje privrednih društava i preduzetnika Subotica sa ciljem da Udruženje okupi poslodavce, kao izraz njihove prirodne potrebe za jedinstvom kojim se postiže snaga, značaj i moć delovanja u ovoj teškoj i složenoj situaciju sa kojom se suočava svaki poslodavac.

Poslodavci moraju da promene svest i da shvate da će se njihov zajednički glas mnogo jače i dalje čuti, da sami sagledaju i analiziraju stanje u kome deluju, da donesu određene zaključke, predloge, viđenja i sugestije. Očekujem da će ovako zacrtana Vizija onoga šta želimo da budemo, i Strategija kako to mislimo da ostvarimo, biti prepoznata kao istinsko nastojanje da nam se što veći broj poslodavaca pridruži , kako bi bio u prilici da jedinstveno izrazi svoje mišljenje i da svoj doprinos u želji za stvaranjem realnih i stabilnih uslova poslovanja.