Dina Đilas je završila Ekonomski fakultet u Novom Sadu i Višu školu za obrazovanje vaspitača. Svoju karijeru u sferi obrazovanja i vaspitanja, započela je 2002. godine otvaranjem Predškolske ustanove – Dečjeg vrtića „Zemlja čuda“.

Ideja o otvaranju osnovne škole proizašla je iz rada „Zemlje čuda“ i u septembru 2015 godine otvara privatu osnovnu škola Tvrđava. Trenutno škoala imam 23 zaposlenih i 63 učenika.Dina smatra da škola treba da bude mesto gde se deca osećaju prijatno, poštovano i gde deca imaju slobodu da budu ono što jesu. Samo u takvoj sredini i deca će poštovati druge ljude i davati maksimum u sopstvenom procesu obrazovanja i vaspitanja. Njen moto je „Edukacija nije priprema za život, edukacija je sam život!“ (John Dewey).