Uspeh jedino zahteva vašu svesnost i da svoje ciljeve ostvarujete kada ste im dorasli. Veštine su te koje nas čine doraslim u ostvarivanju svojih ciljeva. Počinjemo sa unapređenjem veština – JAVNI NASTUP I GOVORNIŠTVO! Obuka će se održati u Beogradu vikend 03. i 04. mart 2018.godine. Popust od 50%!

Kome je potrebna veština javnog nastupa i govorništva? Studentima, govornicima, prezentatorima, promoterima proizvoda, preduzetnicima, advokatima, sudijama, menadžerima, direktorima, SVIMA!

Da bi savladali sebe i postali uspešni u javnom govoru proći ćemo kroz teme kao što su:

– šta sve treba da znate o govoru

– kako se pripremati

– kontakt sa publikom

– kako dobro govoriti i nastupati

– kako brzo razmišljati

– kako imati ubedljiv govor

– komuniciranje sa publikom i sagovornicima

– govori u posebnim prilikama

– intervjui i govori pred kamerama

– kako savladati tremu

– dikcija, vremnska kontrola, izlazak na scenu i hod, kontrola glasa…

Da bismo u svojim poslovnim i privatnim prilikama zablistali potrebna je priprema za javni nastup, ne sme da se ostavi za sam nastup ili par minuta pre. Mora da uključuje dugoročnu, kratkoročnu i neposrednu pripremu.

Obuka podrazumeva interaktivan rad. Nakon obuke ste samopouzdan govornik koji je ovladao govorničkim veštinama.

Kroz obuku će vas voditi Sanja Alvirović, osnivač Educom-a centra za lični i profesionalni razvoj, sa dugogodišnjim iskustvom u javnom izlaganju, radeći 12 godina u medijima. Iza sebe veliki broj uzetih i datih intervjua, vodjenje radio i tv emisija, održavanje škole preduzetništva, panel diskusije, obuke javnog nastupa. Samo neke od ovih situacija su dovele do toga da uspešno obavlja pregovore u poslovima kao i da sprovodi praktične obuke potrebne svakom pojedincu ove planete.

Pokloni se i počni!