Radmila Mitrović je od 2014. godine vlasnica Agencije za menadžment i konsalting SOS In, a takođe je i jedan od osnivača i glavna i odgovrna urednica  televizije TK Turističkog kanala.

Radmila je ima iskustva  i kao  novinar u nekoliko lokalnih medija u Inđiji, zatim kao agent prodaje neživotnog  i životnog osiguranja. Bila je već jednom preduzetnica od 2006 do 2009 godine, a i sada je, odnosno od 2014 godine a i tim lider je u Opportunity banci. Po njenom iskustvo možemo vam reći da možete čuti puno saveta kako poslovati u Srbiji kada si žena.

Radmila je žena koja definitivno zastupa žene i prduzetništvo. To govore i druge aktivnosti kojima se bavila i kojima se trenutno bavi.

– Okrugli sto „Zajedno protiv nasilja nad ženama“ u okviru programa 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama organizovan u SO Inđija
– Učestvovala u radu Prve konferencije Ženske odborničke mreže koja je održana 23.2.2015. godine u Somboru koja je bila prva u Srbiji
– Na poziv Stalne konferencije gradova i opština prisustvovala raspravi o predlogu nacrta Zakona o rodnoj ravnopravnosti u sedištu SKGO u Beogradu
– Prisustvovanje seminaru na temu „Upravljanje projektnim ciklusom prema standardima EU“, u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i jačanje saradnje sa lokalnom samoupravom u skladu sa većim korišćenjem eksternih fondova za projektne aktivnosti“. u organizaciji Finnish Consulting Group, koji se održao 21. marta, 28. marta i 4. aprila 2015. godine u Inđiji
– Učestvovanje na Konferenciji “Rezolucija 1325: žensko lice mira i bezbednosti“, koja se održala 11. maja 2015. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine
– Odabrana od strane Belgrade Fund for Political Excellence među više stotina prijava, kao kvalitetna kandidatkinja, da učestvujem na Ženskoj liderskoj akademiji u Novom Sadu od 16. do 19. septembra. Izbor je vršen na osnovu podataka iz vaših prijava, a ocene su dodeljivane prema sledećim kriterijumima: 1) Iskustvo i prethodni angažman u politici, 2) Motivacija za bavljenje politikom, 3) Posvećenost vrednostima Akademije ženskog liderstva, 4) Stranačka pozicioniranost. 
– Na poziv Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost u saradnji sa UN Woman, prisustvovala konsultativnom sastanaku, povodom definisanja polazih osnova za izradu druge Nacionalne Strategije u oblasti rodne ravnopravnosti koji se održao 21. jula 2015. u Palati Srbija, u sali „Srbija“. Na ovom skupu je bio predstavljen i tekst Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti, gde smo imali prilike da uputimo svoje komentare, predloge i sugestije.
– Pisustvovala III Konferenciji Ženske parlamentarne mreže održane u Narodnoj Skupštini sa temom Rodno odgovorno budžetiranje održane 4. novemra 2015. godine.
– Prisustvovala konsultativnom sastanku za izradu Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2016 – 2020) u Novom Sadu u APVojvodini 30.06.2016.
– Učestvovala u javnim konsultacijama za izradu Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2016 – 2020) u Beogradu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, 10. juna 2016.

SERTIFIKATI:
– Mogućnost finansiranja putem EU fondova – dodeljen od strane Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine
– Završen trenig CEFE u turizmu – dodeljen od nemačkog GTZ –a
– Organizacija sajamskog nastupa – dodeljen od pokrajinskog sekretarijata za privredu
– HACCP administrator – dodeljen od BSC informativnog centra za standardizaciju i sertifikaciju Novi Sad
– HACCP administrator konzerviranje voća i povrća – dodeljen od BSC informativnog centra za standardizaciju i sertifikaciju Novi Sad

– 10 godina se bavim pisanjem i realizovanjem projekata iz oblasti: rodne ravnopravnosti, ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim područjima, razvoj ruralnog turizma, razvoj starih zanata i veliki broj projekata koje se odnose na kulturu. Takođe sam prisustvovala prethodnh godina i velikom broju semira i edukacija iz pomenutih oblasti.