Biljana Planić svoju preduzetničku priču počela je 2008. godine kada je osnovala turističku agenciju Atos. Pre toga radila je kao menadžer prodaje u turističkim agencijama i kozemtičkim kućama.Od 2000 aktivna je u  NGO sektoru, a od  februara 2010 je i osnivaš i predsednica Asocijacije poslovnih žena Vizija iz Kragujevca.Dobitnica je nekoliko nagrada iz oblasti preduzetništva: 2012 godine – Cvet uspeha za ženu  zmaja u kategoriji samozapošljavanja od strane Udruženja  poslovnih  žena  Srbije, priznanje Najžena XXI veka za oblast turizma. Novembar 2015 i priznanja za ličnost godine u turizmu 2017 na VI Biznis samitu u Vrnjačkoj Banji.  Biljana je i izvršna direktorka Madi centra Srbija, mentorka Evropskog pokreta u Srbiji, jedina i članica je Ženske vlade u Srbiji. Majka je tri ćerke.

U procesu je osnivanja socijalnog preduzeća kroz Udruženje, a i aktivno se bavi tom temom.