U svim fazama života javlja se potreba za nastupanjem! 75% ljudi se plaši janog nastupanja. Vežbom postajemo bolji i naše veštine se usavršavaju.

Zašto nije lako onima koje gledate, a mislite da je njima lako?

Prisutnost treme je uvek u onima koje gledate. Kada se prevaziđu početnički strahovi, prisutnost ostaje u meri koja je izazvana odgovornošću prema publici, želja da sve bude prenešeno kako treba i da prođe u najboljem redu.

Kako izgledamo kada spuštamo pogledi i ne gledamo u sagovornika ili publiku?

Nezainteresovano, neodgovorno, bez samopouzdanja, nespremno i ne znamo o temi koju treba da prenesemo. U očima drugih to nailazi na osudu, ali to je najmanji problem. Veći problem je što smo to sami sebi uradili, a moglo je drugačije. Drugačije bi izgledalo ovako, temljno se pripremiti i na vreme, i svega navedenog gore u tekstu ne bi bilo!

Ukoliko ne znamo sami da napravimo prvi korak, možemo pozvati kolege ili one koji nam mogu pomoći, čitajmo, zapisujmo svoje ideje, razvijajmo stav i mišljenje, naučimo se postanemo stručnjaci u našoj oblasti. Tek nakon prvih koraka uvek sledi sledeći, drugi!

Šta (kako) naša prezentacija treba da sadrži (izgleda)da bi bila što efektnija?

Prvo što treba da uradimo je da profiliramo publiku, da prepoznamo i predvidimo potrebe i koristi publike. Potrebno je preneti zašto je njima važna upravo ta prezentacija. Ta prva minuta je najvažnija kako bi publika odlučila da li će slušati tog govornika, da li je uopšte simpatičan i da li mu se može verovati.

Temeljna priprema podrazumeva:

  • Naglašavanje ključnih poruka
  • Kako koristiti ruke
  • Kada se na vreme pripremamo daju nam prostora za VEŽBU
  • Jasan cilj poruke koja je treba da bude prnešena obraćanjem
  • Vreme govora ili prezentacije
  • Jasnoća u govoru
  • Obezbediti potrebne tehničke stvari
  • ……………………………………………………
  • Sve proveriti i dobro uvežbati

Ovo su samo neki od detalja na koje trebamo obratiti pažnju! Dokazano je da publika najviše ocenjuje govornika na osnovu načina izlaganja kao i na osnovu njegovog govora tela.

Stabilan stav tela i primereno oblačenje je ono na šta treba da obratimo pažnju.

Otvoreni smo za sva pitanja i objašnjenja, to je jedini način da znate koliko ste spremni za korak napred i za korak isped drugih.

Obratite se na tel: 065 40 80 106   i na mail: preducom021@gmail.com                                     

Piše: Sanja Alvirović