Kada govorimo o uspehu, stvari su vrlo jednostavne. Ne uvek lake, ali jednostavne da! Da bismo postigli bilo koji cilj, potrebno je da znamo dve tačke.

  1. Odakle krećemo
  2. Gde želimo da stignemo

Međutim, često puta veću pažnju poklanjamo destinaciji, a površno prelazimo preko realne situacije gde se trenutno nalazimo, odnosno, odakle krećemo.

Za bilo kakav napredak u životu i poslovanju, uvek je potrebna svesnost. Svesnost nam pruža mogućnost da realno sagledamo šta je to što smo dobro radili, šta je to što bismo trebali da poboljšamo i šta je to što bismo trebali automatski i za svagda da prestanemo da radimo.

Ovakav osvrt na prethodan način života i poslovanja, upoznaće nas više sa samim sobom i navikama koje su nas dovele tu gde smo danas. TO JE NAŠA POČETNA TAČKA.

Albert Ajnštajn je rekao da je vrhunac gluposti da iznova i iznova radimo jednu te istu stvar, a očekujemo drugačiji rezultat.

Najuspešniji ljudi sveta (ovo ne znači i najinteligentniji, najobrazovaniji i najveštiji ljudi), konstantno proveravaju kurs svog kretanja i kada se pojavi odstupanje od potrebnog pravca, automatski rade korekcije. To je razlog zašto su najuspešniji.