Neverovatno je koliko ljudi često bez ijedne reči, kažu mnogo o sebi. Gestikulacija je neverbalna komunikacija i istovremeno je i deo teorije o govoru tela. Neusaglašenost gestikulacije i konteksta reči koje nam sagovornik govori može da bude neprijatan razgovor i da odvede u pogrešnom smeru. Svaka gestikulacija dosta govori o nama. Ljudi koji dosta gestikuliraju umeju da budu i simpatični, a veruje se da pomalo umanjuje i tremu. Zapravo iz neverbalne komunikacije možemo zaključiti više nego iz verbalnog komuniciranja.

Osoba dok priča lako može da slaže, ali mimika i pokreti tela veoma često otkrivaju pravu istinu onoga što neko oseća. Možete primetiti i kod sebe kada vam se npr. ne priča sa nekim npr. okrenete nogu u suprotnu stranu, a time podsveno poručujete spremam se u svakom momentu da odem. Gestikulacijom ilustrujemo izrečeno.

         Ipak, kada izostane gestikulacija u razgovoru nešto nedostaje i nije potpuno izražen razgovor i može da unese nemir i nervozu u razgovor. Kao u svemu, potrebno je naći umerenost, odmerenost i držati pod kontrolom. Gestikulacija se takođe razlikuje u ostalim državama, zavisi od mentaliteta tog naroda i navika. Vrlo je prijatno kada smo u razgovoru sa nekim, a da ta osoba ima prijatnu ne napadnu i sugestivnu gestikulaciju.

       Tvrdi se da osobe koje imaju poteškoća da se verbalno izraze mnogo više gestikuliraju. Dok gledate tv bez zvuka, možete da naslutite o čemu govore.

       Gestikulacija je nesvesna radnja, a kada postajemo svesni možemo da utičemo i poboljšamo usklađenost tela, mimike i izrečenog.

       Gde da gledam? Kako i da li smem da se krećem? Šta sa rukama? Kako da stojim?

       Ovo su pitanja koja nas muče od momenta kada treba javno da izlažemo i kada trema postane kolovođa. Vežbanjem i osvešćavanjem sebe možemo da postignemo velike rezultate. 9. i 10. februara na seminaru „Veština javnog govorništva – šta javni nastup čini uspešnim“ u Novom Sadu, i Beogradu 9. i 10.marta, tada ćemo preći i ove detalje i kroz sopstveno iskustvo shvatiti o čemu je zapravo reč i kako može da se poboljša sve ono što nam stvara neprilike, pa makar se one odvijale u nama samim da to niko i ne primeti. Važno je biti svoj na svome, tek tada možemo biti posvećeni cilju koji smo postavili za naše izlaganje. Javni nastup je skup određenog ponašanja, samokontrole, pripreme, uvežbanosi, stručnosti….

       Dok nastupate najvažnije je da vaš govor tela prati ono što izgovarate, da bude usklađen sa rečima. Treba da znate da će publika uvek poverovati govoru tela u suprotnom će vas govor tela izdati.

Pozovite nas na broj telefona: 065/ 40 80 106 ili nam pišite na mail: preducom021@gmail.com

Piše: Sanja Alvirović

Slika preuzeta sa www.http://www.elementa-komunikacije.hr