Doktorandkinja i predavač na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Za predloženo istraživanje u okviru doktorske disertacije, dobila je najprestižniji grant od svetske organizacije Project Management Institute(PMI) iz Sjedinjenih Ameriĉkih Država kao jedan od tri nagrađena u konkurenciji kandidata iz celog sveta u 2018. godini.

Koordinirala je i učestvovala u više od 15 nacionalnih i međunarodnih projekata fokusiranih na izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanja a posebno na promovisanje inovacija i preduzetništva među omladinom i ženama. Deo je proširenog tima projekta Novi Sad Evropska prestonica kulture 2021, u okviru kojeg je angažovana kao ekspert za internu evaluaciju projekta a trenutno predaje i kao gostujući predavač na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju Univerziteta Metropolitan na master program Digitalna transformacija.

Danijela je do sada bila mentor na velikom broju programa i startap takmičenja  koja imaju za cilj lični razvoj i podsticanje preduzetništva kod mladih a kao koordinatorka projekta “Space4Women: Preduzetništvo iz ženskog ugla” i mnogobrojnih drugih inicijativa teži da doprinese povećanju broja žena u svetu preduzetništva.

Njena istraživačka i praktična interesovanja vezuju se za oblasti upravljanje projektima, fundraising, event menadžmenta i preduzetništvo a za sebe voli da kaže da je ekonomista po obrazovanju, projektni menadžer po profesiji a aktivistkinja po srcu.