Koordinator projekta JPP Srbija u CREAM Europe PPP savezu


Udruženje javno-privatnog partnerstva, MasterPPPlan, EuroPPP, održivi regionalni razvoj, finansiranje projekata, povezivanje projekata u životnom ciklusu, konkurentski dijalog, JPP, Evropska unija, obnovljivi fond za urbani razvoj, infrastruktura, nabavke, MasterLIS,

Specijalnosti Master PPP

Javno privatno partnerstvo, finansiranje projekata, Alliancing-ov projekat životnog ciklusa, MasterPPPlan, EuroPPP, MasterLIS, održivi regionalni razvoj, konkurentski dijalog, Evropa

Veb lokacija

http: //www.cream-europe.eu

Sertifikovani menadžer za ljudske resurse, koji radi kao direktor, konsultant i trener u oblasti razvoja organizacije, vodeće reforme i promene menadžmenta tokom celog ciklusa sa ljudskim resursima, upravljanje strategijom, vođenje projekata-CICL menadžment, vođenje organizacionih timova, obuka COACH-menadžera , razvoj sposobnosti i kompetencija, vodeći.

Ima bogate veštine u rešavanju organizacionih i kadrovskih problema. Sposobnost postignuta poboljšanjem potencijala i sistema ljudskih resursa u petnaest godina rada sa višestrukim kompanijama. U svojoj dugogodišnjoj karijeri održala je više stotina seminara, treninga, napisala neke radove.

Obrazovanje i specijalizovana obuka:
2011 – Diploma, menadžer za ljudske resurse, Poslovna akademija Belgarde, Univerzitet u Cambridgeu,

  1. – SDA Bocconi, Scuool of Management, Italija
    2002 – Specijalizovana obuka, Spiralna dinamika Integral Don Beck,
    1998 – Diploma iz menadžmenta, Adizes Institute ,
  2. – Diploma srednje škole, Novi fakultet,
    slušani višestrani seminari Organizacioni menadžment, Upravljanje promenama, Neuro lingvističko programiranje NLP, Psihologija …