Slažem se da svi imamo veštinu govora, ali ona treba da se razvija, unapredi da bi nam služila onako kako treba.A kako treba?

Dobar govor i osećaj kako i šta reći se razvija vežbom i svesnošću osobe koja želi da je unapredi. Ono što pročitamo razumemo na različite načine, onako kako nam naša svest rezonuje, onoliko koliko imamo iskustva na svim poljima.Najbolji govornik satkan je od niza ličnih osobina, razvijenosti svesti, iskustva, volje, upornosti…

Odlično govorništvo nam otvara pre svega vrata ka sebi, a tada takvu sliku šaljemo i drugima.Odlučnost da uložimo napor u svoj napredak je korak koji svi razumemo da je ispravan, a opet mali broj nas iskoristi i učini korake koji čine realizaciju.

Ko ne veruje, nek pokuša!

Subota, 01. i 08. avgust u Novom Sadu su rezervisani da:

 • Razvijemo dobar osećaj za govor
 • Pomerimo umne granice
 • Naučimo da slušamo kako bi bolje i jasnije govorili
 • Pomerimo svest korak dalje
 • Bolje pregovaramo
 • Upoznamo se sa tremom i razbijemo je na delove
 • Zauzmemo stav sa argumentima
 • Vidimo gde su nam granice
 • Kroz sve ove situacije misli su jasnije, a reči su konkretnije
 • Kroz sve ove situacije učimo dikciju, glasovnu dinamiku
 • Razvijemo kritičko razmišljanje
 • Razvijamo veštinu motivisanja, organizacione sposobnosti
 • Suzbijamo poštapalice
 • ……….
Sanja Alvirović kao moderator na konferenciji Zdravog poslovanja i znanja u organizaciji Educoma

Učimo tako što učestvujete!

Zamisli da se izraziš jasno i lako. Kako to donosi olakšanje!

Sanja Alvirović

Vreme je da se utišamo i radimo, tada ćemo uspeti!Spremite vedar duh i dobro raspoloženje! 01. i 08. avgust Novi Sad

                                                                                                           Sanja Alvirović