Marketing

Po definiciji MARKETING predstavlja zbir aktivnosti koje su upotrebljene u cilju usmeravanja tokova proizvoda i usluga od proizvođača ka kupcu. Marketing je sve oko nas, Marketing menadžement predstavlja prakticnu primenu tehnika marketinga. To je analiza, planiranje,...