Jedina metoda u Novom Sadu!

Jedina metoda u Novom Sadu!

 Educom škola jezika sa jedinstvenom I jedinom metodom u Novom Sadu za brzo I uspešno učenje jezika! –          Muka ti je od kurseva jezika? Probao si već i odustao brzo, jer nije bilo kako si zamišljao?...
Kako učite jezik po Mogi metodi?

Kako učite jezik po Mogi metodi?

Mnogi nas pitaju šta je to Lozanov metod? Da li su naši kursevi ubrzani, da li može da se nauči jezik po mapama uma? Da li na času crtamo mape uma? Evo malog objašnjenja. Kroz naše kurseve jezika učite kroz mape uma. Sta je to mapa uma? To je graficki prikaz...