KONFERENCIJE

Konferencije predstvaljaju skup ljudi radi savetovanja, edukacije, novina, diskusije sa unapred utvrđenim rasporedom, novih saznanja na određene teme, netvorking, da nas motivišu da još više istražimo određenu temu, da nas zainteresuju i usmere, da nam pruže nove informacije.

Mogu biti jednodnevne ili višednevne.

Govornici su eksperti iz oblasti iz kojih se diskutuje.

Cilj konferencije je da okupi relevantne ljude kako bi dalje bili podstaknuti na bolja rešenja i jasniju sliku određene teme.

KONFERENCIJA ZDRAVOG POSLOVANJA I ZNANJA

Najveća konferencija znanja

KONFERENCIJA “PREDUZETNICE U AKCIJI”

Za sve preduzetnice i buduće preduzetnice Educom e organizovao Konferenciju “Preduzetnice u akciji“ koja se održala od 7. do 10. decembra na Kopaoniku, u hotelu Angella i okupila je 100 žena iz Srbije i regiona. Cilj Konferencije je umrežavanje, druženje i rad na sebi kroz edukacije iz ličnog i profesionalnog razvoja. Konferencija se održala za vreme Ski openinga, kada je na planini bilo preko 10 000 ljudi takođe iz poslovnog okruženja. 

Konferencija “Moje novo JA”

Konferencija “Moje novo JA” ima za cilj unapređenje života, veština, buđenja svesti kao i širenje informacija koje su primenjive u svakodnevnom životu…

Brojni učesnici – predavači su predstavili razne metode, alate, pozitivna razmišljanja, priče iz sopstvenog iskustva o promenama koje su oko nas, a koje kucaju na vrata, samo je pitanje vremena kada ćete otvoriti i pogledati šta je iza njih i za vaš život. Kroz ovaj jedinstveni projekat Educoma, svi zainteresovani su dobili priliku da na jednom mestu, od vrhunskih predavača, čuju šta je duhovni rast i lični razvoj, dobiju relevantne informacije o svakoj oblasti, postave pitanja predavačima i steknu uvid u date metode samorazvoja, što će im koristiti pri odabiru načina za sopstveni lični razvoj.