SEMINARI

Seminari su oblik praktične nastave radi učvršćivanja i produbljenja znanja stečenih na predavanjima. Može da traje nekoliko sati ili dana. Takođe, na seminarima se uspostavlja kontakt između predavača i polaznika. 

Na seminarima utičemo na razvijanje intelektualnih veština višeg nivoa kao što su samostalno zaključivanje, rešavanje problema i formiranje stavova.

Stičemo interpersonalne veštine poput aktivnog slušanja, držanja govora, raspravljanja, argumentovanja i vođenja grupe.

Važno je negovati takve pristupe učenja kojima se razvijaju sposobnosti analize i sinteze, nezavisnog prosuđivanja i sposobnost komunikacije.

Uspeh seminara zavisi od predavača (voditelja) i njegove sposobnosti upravljanja dinamikom grupe.

KONFERENCIJA “ZDRAVOG POSLOVANJA I ZNANJA” 30. novembra u Master hali Novosadskog sajma

Konferencija “Zdravog poslovanja i znanja” ima za cilj da da na značaju potrebnog znanja kao i primeni istog, da ukaže o važnosti informacija kao I koliko je važno da se one iskoriste u trenutku. Kroz tržište smo zaključili da su nam svima poznati koraci u preduzetništvu kao I korišćenje dospelih informacija, ali rezultati ukazuju da se sve površno radi, sve poznaje I sve se zna, nailazimo na neiskorišćene potencijale I resurse.

read more

Postanite organizator događaja

- Vaš posao zahteva organizovanje događaja na kojima se okuplja značajan broj ljudi, a problem da se organizujete i uspešno se predstavite uvek Vam izlazi u prvi plan? - Radite u marketing sektoru, želite da vaše aktivnosti budu drugačije od ostalih komapnija a nemate...

read more